Firmaoplysninger:

SHUFFLEbook ApS
Mail: kontakt@shufflebook.dk
CVR-nr.: 32 66 67 95

 

1. Aftalegrundlag
Ved handel hos SHUFFLEbook ApS accepterer du automatisk at have læst og accepteret nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. Fravigelse er kun gyldig ved SHUFFLEbook ApS udtrykkelige og skriftlige accept heraf.

 

2. Indgåelse af aftale/køb
Når du bestiller en bog på SHUFFLEbook.dk sender vi dig efterfølgende, via mail, en ordrebekræftelse. Vi lagrer ingen data, som du giver oplysninger om, og bruger kun oplysningerne i forhold til betaling og forsendelse.
De oplysninger du efter gennemført køb vil modtage via mail er følgende:

 • Ordrenummer
 • Fornavn og efternavn
 • Adresse 1 og evt. adresse 2 (fx leveringsadresse)
 • Betalingsform
 • Oversigt/beskrivelse af de(t) bestilte produkt(et)
 • Opfordring til at printe kvittering

 

3. Accept af elektronisk kommunikation (Juridisk bindende)
Ved køb online af et SHUFFLEbook produkt accepterer du, at kommunikation og meddelelser til den af dig meddelte mailadresse. Du accepterer herved, at elektroniske meddelelser har samme juridiske retsvirkning som sådanne, der ikke fremsendes som elektronisk post.

 

4. Nyhedsbrev
Du kan vælge at modtage vores elektroniske nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder information om virksomheden og dens produkter, nyheder, relevante tilbud m.m. Nyhedsbrevet modtager du kun, når du udtrykkeligt har sagt ”ja tak” hertil. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet så tryk blot på afmeld.

 

5. Priser
Alle priser hos SHUFFLEbook ApS er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusive 25 % moms. Fragt- og leveringsomkostninger, betalingskort- og bankgebyr oplyses inden køb. Et transaktionsgebyr vil også blive tillagt inden, at du accepterer dit køb. Transaktionsgebyr overstiger ikke de PBS fastsatte gebyrer.
Bestiller du fra et andet EU-land, betales der dansk moms, men ingen told, jf. reglerne om varernes frie bevægelighed. Bestiller du derimod vore produkter fra et land, der ligger uden for EU-området, kan der blive påført lokale skatter og told, som du som køber selv er ansvarlig for afregning af.

 

6. Betalingsbetingelser
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af følgende betalingskort:

 • Dankort
 • American Express
 • JCB
 • Maestro
 • Mastercard
 • VISA
 • VISA Electron

Betaling trækkes først når bøgerne afsendes fra vores lager.

 

7. Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt varen modtages. Udnyttelse af fortrydelsesretten kan ske ved at returnere varen til nedenstående adresse. Ved returnering medsendes fakturanummer, kopi af faktura eller anden identifikation af købsaftalen. Den returnerede vares emballagebeskyttelse skal være intakt og i samme stand som ved levering.

 

8. Reklamation
Hvis du modtager en vare med fejl, skal du hurtigst muligt reklamere, og senest inden der er gået 2 år. SHUFFLEbook ApS betaler leveringsomkostningerne ved tilbageforsendelsen. Ved reklamation oplyses fakturanummer eller anden identifikation af købsaftalen.
Returnering eller reklamation – send mail til kontakt@shufflebook.dk.

 

9. Levering
Hurtigst muligt og indenfor 3-4 hverdage. Ønsker du en bestemt leveringsdato er du velkommen til at skrive det under “kommentar”. Er den ønskede SHUFFLEbook i restordre, kan du vælge at modtage en besked på mail når titlen igen er på lager.

 

10. Force majeure (krig, strejke, ildsvåde etc.)
Enhver ordre modtages under forbehold for Force Majeure herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af SHUFFLEbook eller SHUFFLEbook leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser SHUFFLEbook eller SHUFFLEbooks leverandørers muligheder for at levere. SHUFFLEbook har i tilfælde af Force Majeure valget mellem at hæve handlen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. SHUFFLEbook er i tilfælde af Force Majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

 

11. Ansvarsbegrænsning
SHUFFLEbook ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i forbindelse med aftalen om køb af SHUFFLEbook bog/bøger.
Et erstatningskrav over for SHUFFLEbook ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare/genstand. I forbruger køb har forbrugeren ret til erstatning, såfremt betingelserne herfor er til stede, jf. købelovens § 80.

 

12. Produktansvar
SHUFFLEbook ApS produktansvar følger dansk rets almindelige regler herom, og i det omfang det ikke følger ufravigelige retsregler er SHUFFLEbook ApS ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl.

 

13. Tvister
Tvister afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere.
Betingelser er gælden fra den 1. november 2010.

 

14. Privatpolitik

Fortrolighed:
Hos SHUFFLEbook ApS er dine personlige kontaktoplysninger fortrolige og vi garanterer, at ingen andre vil få adgang til dem.

·         Vi vil aldrig videregive eller sælge dine informationer til tredjepart eller dele dine data andetsteds.

·         Vi vil aldrig sende dig uønskede mails. Du modtager kun mails fra os, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

·         Vi gemmer kun dit navn, adresse, e-mail og mobilnr. i vores system af regnskabsmæssige årsager i henhold til bogføringsloven.

Persondata:
For at kunne handle på shufflebook.dk skal du som minimum oplyse: Navn, adresse, e-mailadresse og telefon/mobilnummer. Vi bruger kun dette i forbindelse med at sende din ordre til det rette sted, sende dig en mail med en ordrebekræftelse og en update på email, når din ordre er sendt.

Ovenstående data samt oplysninger om, hvilke varer du har købt, bliver jf. bogføringslovens § 10, gemt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører.
Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse af data vil altid ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig. Du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til vores kundeservice via e-mail: kontakt@shufflebook.dk